MEB müfredatı dışında öğrencilerimizin bilişsel ve davranışsal gelişimleri için farklı etkinlik ve proje çalışmaları yürütülmektedir.

Klüp çalışmaları:
Öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlarda kendi seçimleri ile çalışma yapma imkanı bulurlar.

Okuma saati:
Teknoloji hangi boyutta hayatımıza girerse girsin kitap okuma zevki ve alışkanlığının kazanılması gereken ve değişilmez değerlerden olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla, her gün10 dakika, tüm okul aynı zaman diliminde kitap okuyoruz.

Abla, Ağabey-kardeş projesi:
İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri ortaokuldan bir abi ya da abla ile eşleşerek sene içinde birlikte çeşitli etkinliklerle paylaşımda bulunurlar. Bu paylaşımlar bir gün onların da ağabey ve abla olması ile süren döngü içindedir. Bu paylaşım ile öğrencilerimizin iletişim becerilerinin, empati kurabilme becerilerinin ve duygusal zekalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Pirisanat günleri:
Okul aile birliğimizin desteği ile düzenlenen ve öğrencilerimizin farklı sanat dalları ile tanıştığı ve uygulama yaparak deneyimlediği etkinliktir. Üç gün boyunca sanatın farklı dallarına ait atölyelerde öğrencilerimiz çalışmalar yaparak kendi ürünlerini ortaya çıkartırlar.

Bilim şenliği:
Her sene bir tema etrafında öğrencilerimizin bilimin ve bilimsel düşünmenin tadına vardıkları etkinliktir.

Frankofoni haftası:
Frankofon okullara özel kutlanan bir haftadır. Öğrencilerimiz bir hafta boyunca eğlenceli atölyeler ve istasyonlar ile Fransızca’yı kullanmanın keyfine vardıkları etkinliktir.

Uluslararası projeler:
Öğrencilerin bilişsel, sosyal ve kültürel gelişimleri için aşağıda ismi geçen organizasyonlara katılım sağlanmaktadır.

ECO okul:
Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Bu sistemin kriterlerini yerine getiren okullar yeşil bayrak almaya hak kazanırlar. Piri Reis okulları yeşil bayrak sahibi okullardır.

Beslenme Dostu:
Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dâhil olduğu Dünya Sağlık Örgütü’nün “Nutrition Friendly Schools Initiatives (NFSI)-Beslenme Dostu Okullar Girişimi” T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalanan protokol ile ülkemizde başlatılmıştır. Beslenme Dostu Okullar Programı’nın sürdürülmesi T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında 17.05.2016 tarihinde imzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü” kapsamında gerçekleştirilir. Okulumuz denetlemeden tam puan alarak geçmiştir. Okulumuz, bu başarıyı gösteren kurumlara verilen beyaz bayrağı ve pirinç levhayı hak ederek almıştır.

FLL robotik turnuvaları:
Bilim Kahramanları Buluşuyor, 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini “topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini” sağlayan dünyada 80 ülkeden 25.000’in üzerinde takımın katıldığı FIRST LEGO League (FLL)* isimli bilimsel içerikli uluslararası turnuvanın Türkiye ayağıdır. Okulumuz 2008 yılından bu yana bu turnuvaya katılmaktadır.

Mind Lab olimpiyatları:
Mind Lab metodu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında okulumuzda uygulanmaya başlamıştır. Bu yıl ilk olimpiyat katılımımızı gerçekleştireceğiz.

Destination imagination (DI):
Destination ImagiNation, okul eğitiminin yanı sıra, gençlerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası alanda yaygın bir organizasyon. Okulumuz 2015 yılından bu yana bu turnuvaya katılmaktadır.

World Scholers Cup (WSC):
Her yıl tüm dünyadan ilköğretim ve lise seviyesindeki okulların katıldığı bilgi ve münazara yarışmasıdır. Bu yarışmada kullanılan dil İngilizcedir. Ana dili Fransızca olan öğrencilerimiz bir çok İngilizce eğitim yapan okulun önünde madalya almayı başarmıştır. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Dünya finalleri için Bankok’a, 2016-2017eğitim ve öğretim yılında ise Atina’ya giden öğrencilerimiz altın ve gümüş madalya alarak dönmüşlerdir.

Gauss (matematik):
Gauss Yarışması 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı! öğrencilerin matematik problemi çözümü becerilerini geliştirmek ve onları cesaretlendirmek amacıyla internet üzerinden gerçekleştirilen yarışmadır. Bu yarışmaya öğrencilerimiz katılmaktadır.

AMC (matematik):
AMC 10,10'uncu sınıf ve altındaki öğrenciler için 25 soruluk, 75 dakikalık çoktan seçmeli bir sınavdır. AMC 10, MAA Amerikan Matematik Yarışmalarının düzenlediği, Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Amerika Birleşik Devletleri takımını belirleyen bir dizi yarışmadan biridir. Bu yarışmalara öğrencilerimiz katılmakta ve önemli başarılar elde etmektedirler.

Thinker Math, MATBEG, FENBEG, TBT (Türk Beyin Takımı):
Piri Reis Okulları olarak, öğrencilerimizin düşünme süreçlerini geliştirmek ve takip etmek amacıyla okul dışı farklı olimpiyat, yarışma ve etkinliklere katılmayı önemsiyoruz. Uluslararası kabul gören standartlara sahip organizasyonlara katılım sonucunda öğrencilerimizle ilgili aldığımız geri bildirimler, onların bireysel farklılıklarını ve düşünme becerilerinin düzeylerini gösterecek niteliktedir. Aynı zamanda bu geri bildirimler öğrencilerimizin geliştirmesi gereken yönlerini de tespit etmektedir. Bu nedenle bu organizasyonları bir yarışma gibi değil öğrencilerimizin gelişimlerini planlayacağımız basamak olarak görüyoruz ve öğrencilerimizi bu şekilde yönlendiriyoruz.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img