Teknoloji, insan yaşantısını gün geçtikçe daha güçlü bir şekilde yönlendirmektedir. Bu yolculukta teknolojiyi amaçlar doğrultusunda kullanabilme bir beceri haline gelmektedir. Bu anlayışla okulumuzda teknoloji, eğitim için bir araç olarak konumlandırılmıştır.

Günümüzde dijital vatandaşlık kavramı gelişmiştir. Dijital platformlar tüm dünya insanlarını birbirine bağlamaktadır. Bu bağlantılar dijital platformları yeni bir dünya haline getirmektedir. Bu dünyada bulunan insanlar bir profil ile o dünyanın vatandaşı haline gelmektedir. Zamanla, gerçek dünyadaki kurallar gibi dijital dünyanın da kuralları olması gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle dijital dünyanın vatandaşlarının da dikkat etmesi gereken kurallar oluşmuştur. Uzmanlar dijital vatandaşlığının 9 elementten oluştuğunu söylemektedirler. Eğitim ve teknolojinin buluşmasının sorumluluğunun sadece kodlama ya da cihazı doğru kullanmayı öğretmekten fazla olduğunu düşünüyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla okullarımızda IPAD ile eğitime başlanmıştır.

2015-2016 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında 5. Sınıflarla pilot olarak BYOD, 1:1 iPad kullanımına başlanmıştır. 5. sınıfta başlayan tablet ile eğitim 8. sınıfa kadar sürmektedir.

IPAD ile eğitimin temelinde öğrenme ortamlarını ve yöntemlerini zenginleştirmek, öğrencilerimize teknolojinin etik değerlere uygun ve verimli kullanma becerilerinin, dijital vatandaşlık sorumluluğunun kazandırılması bulunmaktadır

Bu amaçla öğrencilerimize yönelik uzmanların desteğiyle seminerler ve eğitim programları düzenlenmektedir. Tablet ile eğitimin en önemli hedeflerinden biri de 21.yüzyıl becerileri olan bilim okuryazarlığını kazandırmak ve kendi öğrenmesini gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimiz müfredattaki konuları, kendi öğrenme şekline uygun bir metotla işleyerek ya da pekiştirerek gerekli kazanımlara sahip olabilmektedirler. Ayrıca öğrenmeyi gerçekleştirme isteklerinin arttığını görülmektedir. 

Teknoloji eğitiminin bir ayağı da kodlama dersleridir. 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz algoritma oluşturma ve kodlama eğitimi almaktadırlar. Bu eğitimin temel hedefi öğrencilerimizin problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img