İlkokul ve ortaokul kademesinde haftada 10 saat Fransızca dersi görülür. Amacımız, çocuklara küçük yaşlarından itibaren Fransız dilini ve bu dilin taşıdığı kültürü aktarmaktır. Dersler her sınıf seviyesinde öğrencilerin yaşlarına uygun araç gereçlerle verilmekte, zengin görsel ve işitsel materyallerin yanı sıra çeşitli etkinliklerle öğrenmenin kalıcılığı hedeflenmektedir.

İlkokul kademesinde Fransızca Kulüp Saatleri ve belli düzeylerde Fransızca Görsel Sanat dersleri ile öğrencilerin Fransız dil ve kültürünü farklı dillerde kullanmaları, dili ‘iletişim aracı’ olarak kullanmaları amaçlanır.

1. sınıftan 3. sınıfa kadar Fransızca derslerinde ses ve okuma-yazma çalışmaları ile cümle yapısı üzerinde durulur. Sözel ifade çalışmaları okul ortamında ihtiyaç duyulan diyaloglarla yürütülür. Öncelikli amaç, öğrencilerin dili kullanmaktan keyif almalarını sağlamak ve okuma-yazma becerilerini geliştirmektir.

4. ve 5. sınıf düzeylerinde, iletişimsel dil becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler bu doğrultuda günlük yaşamda karşılarına çıkabilecek konuşmalar üzerinde ilerlerler. Dilbilgisi ve kelime haznesini geliştirici ders programları içerisinde dört temel dil becerisini (dinleme-anlama- okuma-yazma) eşit şekilde geliştirirler.

Ortaokul düzeyinde, öğrencilerimiz Saint-Joseph Lisesine hazırlanmak ve Fransızca dilini tüm yönleriyle öğrenmek amacıyla, Fransızca fen ve matematik temeliyle de tanışmaktadırlar. Öğrencilerimiz, MAFNU gibi okul dışı etkinliklerde de Fransızca olarak konferanslara katılabilmekte, kendi fikir ve görüşlerini farklı platformlarda ifade edebilmektedirler. 

6, 7 ve 8. sınıf Fransızca programları Frankofon kültürün öğelerini yoğun şekilde barındırır.

Amaç, dileyen öğrencilerimizin eğitimlerini Saint-Joseph Lisesinde sürdürebilmeleri için gereken alt yapıyı 8.sınıf sonuna kadar yayılan bir süreçte tamamlamaktır.

LabelFrancEducation

Özel Piri Reis Okulları, Fransız hükümeti tarafından nitelikli Fransızca eğitim yapan okullara verilen “LabelFrancEducation” Sertifikası sahibi olan dünyadaki sayılı okullardan biridir.

“LabelFrancEducation”, Fransız Hükümeti’nin, Fransa dışındaki Fransızca eğitimin belli bir kalitede yapılmasını sağlamak amacıyla verdiği sertifikadır. Sertifikayı almaya hak kazanan okul Fransız Hükümeti tarafından tanınmış olur ve ülke dışında yaşayan Fransızlara hükümetleri tarafından tavsiye edilen okullar listesine girier. Zorlu bir sürecin ardından LabelFrancEducation Sertifikası’na aday okulda öğrenci sayısı başta olmak üzere Fransız öğretmen sayısı, haftalık ders saati sayısı, öğrencilerin Fransızca yaptığı projeler detaylı bir şekilde incelenir. LabelFrancEducation Sertifikası için denetimler her iki yılda bir yinelenir.

Daha fazla bilgi için http://www.labelfranceducation.fr/

Neden Fransızca?

Fransızca bilmek bir ayrıcalıktır, çünkü …

 • Dünya ülkelerinin dörtte birinde, beş kıtada Fransızca konuşulur,
 • Fransızca, Birleşmiş Milletler, UNESCO, NATO gibi uluslararası organizasyonların resmi dillerinden biridir.
 • Çağımızın en önemli üç dilinden biridir,
 • Birçok meslek-iş dalında (tıp, eczacılık, inşaat, sigorta, moda, endüstri, sanat,vb.) ağırlıklı olarak kullanılır,
 • Fransızca bilenler İngilizce'yi daha kolay öğrenirler,
 • Öteki yabancı dillerin öğrenilmesine alt yapı hazırlar (İtalyanca, İspanyolca),
 • Mesleğimizde bize saygınlık kazandırır,
 • Fransız kültürünü tanınır,
 • Kibar, edebi ve şiirsel bir dili konuşulmuş olur,
 • Fransızca bilmenin ayrıcalığı yaşanır,
 • Dünyanın en önemli üniversitelerden olan Sorbonne’da okuma fırsatı kazanılır,
 • Galatasaray Üniversitesi'ne giriş şansı arttırılır,
 • Fransızca bilmek iş bulma olanaklarını arttırır.
 • Birçok meslek ve iş dalında (tıp, eczacılık, inşaat, sigorta, moda, endüstri, sanat, vb.) ağırlıklı olarak Fransızca terminoloji kullanılır.
 • Önderimiz Atatürk’ün kişiliğini etkileyen bir dildir.

 

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img