Eğitim ve öğretim anlayışımız, Saint Joseph Lisemizin izinde Lasalle eğitim felsefesinin insanı merkeze alan anlayışının, 21. Yüzyıl becerilerini kazandıracak vizyon ve teknoloji ile bileşiminden oluşur. Bu bileşimin özünde önce mutlu bireyler yetiştirme düşüncesi yatar.

Eğitim ve öğretim programımız, mutlu olması için bireylere, öz yönlendirme ve yüksek iletişim becerilerine sahip olma, karşılaştığı problemleri çözebilme, yenilikçi düşünceye sahip olma, farklı kültürleri tanıma ve saygı duyma, yüksek çevre bilincine sahip olma, teknolojiyi fayda zarar ilişkisi içinde dengeli kullanabilme özelliklerini kazandırmayı amaçlar.

Eğitim ve öğretim programımızın temeli, öğrencilerimizin sınav başarısının ve hayat başarısının dengeli bir gelişim göstermesi üzerine kuruludur. Eğitim anlayışımız okulu hayatın bir modeli olarak görür. Bu bakış açısı ile okulumuzun her yeri eğitim, öğretim alanımız ve her zaman dilimi eğitim sürecimizdir.

Eğitim ve öğretim programımız sürdürülebilir bir program olarak planlanmaktadır. Değişken olan eğitim sistemlerinde değişmeyen öze yönelerek insanı ve evrensel etik değerleri merkeze alır. Bu da eğitim ve öğretim sistemimize daha kararlı ve sürdürülebilir bir program yapısı kazandırmaktadır.

Öğretim programlarımız ise öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme anlayışı üzerine kurulmuştur. Öğrenciler ve öğretmenler öğrenenlerdirler. Günümüzde bilgiye ulaşmak saniyeler içerisinde gerçekleşebilmektedir. Bu durumda 21. Yüzyıl insanı yetiştirmeyi hedef alan bir kurumun ilk hedefi bilgi aktarmak olmamalıdır. Önemli olan bilgiye ulaşma yöntemlerini ve sahip olduğu bilgiyi yönetme becerisini öğrenenlere kazandırabilmektir. Piri Reis okulları olarak, 21. Yüzyılda gerekli olacak donanımları kazandırarak öğrencilerimizi geleceğe taşımayı onlara karşı borç biliyoruz.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img