Piri Reis Okullarında İngilizce bir Avrupa kültürü çerçevesinde değerlendirilir. Öğrenciler ana sınıfında tanıştıkları bu dili Fransızca alt yapıları sayesinde kolaylıkla öğrenirler. İlkokul ve Ortaokul düzeylerinde artan bir tempoda öğrencilerin günlük hayattan temel iletişimlerini sağlayabilmeleri, ortaokul düzeyinde WSC veya JMUN gibi çeşitli organizasyonlarda etkin rol alabilmeleri hedeflenmektedir.

Okullarımızda İngilizce öğretimi anaokulunda başlamaktadır. Öğrencilerimizin 4 yaş ve hazırlık sınıflarında iki ders saati olarak öğrenmeye başladıkları ikinci yabancı dil olan İngilizce derslerinde, öncelikli hedefimiz, yeni bir dilin seslerini tanımalarını ve ilgilerini çekerek bu yeni dili sevmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda sınıflarda, konuşma alışkanlığını geliştiren, dil kullanım becerilerine odaklanılan, aktivitelerin önemli olduğu, öğrenci merkezli, öğretmenin kılavuz ve yönetici olduğu, dil bilgisine müdahalede bulunulmayan ve dilin pratik taraflarının önemli olduğu iletişimsel yaklaşım kullanılmaktadır. Şarkılar, oyunlar, rol üstlenme gibi tekniklerin kullanıldığı sınıflarda aynı zamanda teknolojiden de yeterli ölçüde yararlanılmaktadır.

İlkokuldan itibaren üç ders saati olarak işlenen İngilizce dersinin temel hedefi değişmemektedir.

Ortaokulda İngilizce eğitimi 5 ders saatidir. Ortaokul seviyesinde diğer düzeylerde kullanılan iletişimsel ve işitsel-dilsel yaklaşımlara, bilişsel yaklaşım da eklenir. Bilişsel öğrenme yöntemini diğer yöntemlerden ayıran tarafı yabancı dildeki yeni bilgilerin depolanması ve eski bilgilerin yeni anlamlar ve bağlar kazanmasıdır. Anlamlı öğrenmenin olabilmesi için yeni bir öğrenmenin daha önce öğrenilmişlerle bütünleşmesi gerekir. Dört temel beceri de eşit oranda önemsenir ve bunların yanında telaffuz öğretimi yapılır.

Ortaokul düzeyinde öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri kulüplerimiz de yer almaktadır.(JMUN,WSC) Öğrencilerimiz, gerek bu kulüpler vasıtasıyla gerekse yabancı öğretmenleriyle yaptıkları projeler ile dili kullanma imkânına sahip olurlar. Bu anlamda her yıl gerek ulusal, gerek uluslar arası alanda önemli başarılar da kazanmaktadırlar.

 

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img