Okullarımızda eğitim- öğretim sürecimiz içerisinde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini her ders bazında takip etmek ve öğretim programlarımızın etkinliğini belirlemek için nitelikli, güvenilir ve geçerli ölçme araçları kullanılmaktadır.

Her sınıf düzeyinin ihtiyacına yönelik farklılıklar gösteren ölçme araçlarımız aşağıda amaçlarıyla birlikte belirtilmiştir. Kullanılan her ölçme aracından sonra ortaya çıkan analizler doğrultusunda öğrencilerimizle bireysel ek çalışmalar yapılmaktadır.

                                                                               ÖLÇME ARAÇLARIMIZ

PİRİZ (Piri İzleme): 2- 3- 4. sınıflarda süreç değerlendirme amacıyla kullanılan ölçme araçlarımızdır.  Bu ölçme çalışmasında amaç her uygulama öncesinde kazanılması hedeflenen kazanıma yönelik öğrenci gelişimini takip etmek ve gerekli görülen durumlarda destek sağlamaktır. Puanla değerlendirme yapılmaz. Piriz sonuçları öğretmenin öğretim sürecini şekillendiren ölçme araçları olduğu için öğrenciye yapılan ek çalışmalarla geri bildirim sağlanmaktadır. Yapılan tüm çalışmalara ait bilgi öğrenci ajandasına yazdırılır.

PETİT CONTRÔLE: Tüm sınıf düzeylerinde Fransızca derslerinde prensipte ünite sonlarında uygulanan ölçme aracıdır. Amaç her uygulama öncesinde kazanılması hedeflenen kazanıma yönelik öğrenci gelişimini takip etmektir. Sonuçlarına göre tamamlama çalışmaları yapılmaktadır. Petit Contrôle sonuçlarına ait değerlendirmeler, dönemde 2 kere verilen Fransızca ara karnesinde yansıtılmaktadır.

GENEL DEĞERLENDİRME PİRİZLERİ: 2- 3. sınıflarda dönem sonlarında Türkçe- Matematik- Fen Bilimleri- Sosyal Bilgiler/ Hayat Bilgisi derslerinden döneme ait genel değerlendirmenin yapıldığı ölçme aracımızdır. Öğrencilere yapılacak ek çalışmalarla geri bildirim sağlanır. Yapılan tüm çalışmalara ait bilgi öğrenci ajandası aracılığı ile velilerle paylaşılır.

DENEME SINAVLARI: 4. Sınıflarda dönemde 2 adet olmak üzere Türkçe- Matematik- Fen Bilimleri- Sosyal Bilgiler/ Hayat Bilgisi– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Fransızca derslerinin bir arada olduğu ve uygulandığı döneme kadar verilen kazanımları değerlendirmeye yönelik uygulanan ölçme aracımızdır. Puanla değerlendirme yapılır. Sonuçlar okulumuz ölçme sistemi https://pirireis.karnemiz.com/ üzerinden paylaşılır (Sisteme girdiğiniz zaman “Sınav Sonucu Öğrenci Girişi” alanına tıklayarak bilgilerinizi doldurup sonuçları görebilirsiniz).

DİKTE ve ANLAMLI OKUMA ÖLÇÜMLERİ: 2- 3- 4. sınıflarda öğrencilerimizin kurallı ve anlamlı yazma becerilerini ölçmek için dikte çalışması yapılmaktadır. Doğru ve anlamlı okumalarını ölçmek amacıyla da okuma ölçüm çalışmaları yapılarak ihtiyaca göre destek çalışmaları yapılmaktadır. Veli toplantılarında sürece kadar olan ölçüm sonuçları okuma projeleri kapsamında paylaşılır.

1. sınıflarımızda; okuma-yazma çalışmaları tamamlandıktan sonra öğrencilerimizin gelişimlerini takip etmek ve gerekli tamamlama çalışmalarını sağlamak için dikte, 2. dönem ise piriz çalışmalarına başlanmaktadır.

· Tüm ölçme çalışmalarımızda amaç;

· Süreç içerisinde her öğrencinin bireysel gelişimini çok yönlü takip ederek tamamlama çalışması gereken alanları saptamak ve desteklemek,

· Akademik ve sosyal gelişimini tespit etmek,

· Hedef koymasını sağlamak,

· Kendisini değerlendirmesine fırsat vermek,

· En önemlisi de tüm öğrencilerimizde TAM ÖĞRENMEYİ sağlayabilmektir.

 

 

                                                                                                

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img