REHBERLİK NEDİR?

Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.

REHBERLİK NE DEĞİLDİR?

Rehberlik ve psikolojik danışma yardımı, bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir. Rehberlik ve psikolojik danışma yardımı ancak karşılıklı bir etkileşim sonucu gerçekleştirilebilir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanın temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kol kanat germek gibi bir anlayış yoktur. Rehberlik anlayışında birey güçlü ve değerli bir varlıktır.

Rehberlik ve psikolojik danışma bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez. Rehberlik ve psikolojik danışma yardımında duygusal süreçler esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma, bir bütün olarak bireyin tüm gelişimi ile yakından ilgilenir. Buna göre, sosyal, duygusal, zihinsel ve hatta fiziksel nitelik gösteren her türlü gelişim sorunu, mesleki ve eğitsel sorunlar ve tüm kişisel sorunlar rehberlik ve psikolojik danışmanın yakından ilgilendiği konulardır.

Rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan bütün yöntem ve teknikler, amaç değil sadece araçtırlar.

Rehberlik ve psikolojik danışma her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Rehberlik ve psikolojik danışma yardımında yardım alan bireyin ve ailelerin bu yardımı almaya hazır ve istekli oluşu önemli bir noktadır.

Biz Neler Yapıyoruz?

Öğrenci ve veli görüşmeleri

Öğrencilerin tanınması, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve doğru yönlendirilmeleri açısından bireysel görüşmeler son derece önemlidir. Bireysel görüşmeler; öğretmen yönlendirmesi, velinin isteği ya da psikolojik danışmanın gerek görmesi durumlarında gerçekleşir.

Öğrenci takipleri-gözlemleri (davranış-akademik…)

Öğrencilerimizin gelişim süreçlerinin takibi ve karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla bireysel görüşmelerin yanı sıra her yaş grubunda, grup çalışmaları veya sınıf gözlemleri de yapılmaktadır.

Veliye geri dönüşler

Öğrenciler ile yapılan bireysel görüşmeler, öğretmenden alınan bilgiler ve sınıf gözlemleri sonucunda toplanan bilgiler veliler ile paylaşılır. Paylaşımlarda amaç, öğrencilerimizi daha yakından tanımak, aile ile sıkı bir iletişime geçmek ve doğru yönlendirmektir.

Rehberlik ders saatleri

Sınıf, öğrencilerin sosyal ortamıdır. Sosyal ilişkilerin gelişimi, yardımlaşma, işbirliği gibi toplumsal özelliklerim gelişimi için sınıflarda etkinlikler yapılır. Ayrıca, etkin ders çalışma becerileri, başarıyı engelleyen etmenler ve bunları ortadan kaldırma, zamanı iyi kullanma, plan yapma ve uygulama, motivasyon ve hedef belirleme, sınav kaygısı konularında her yıl program çerçevesinde etkinlikler hazırlanır.

Aday Veli ve aday öğrenci görüşmeleri

Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen aday öğrenciler ve velileri ile detaylı görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde amaç, aday öğrencilerin yaş özelliklerine uygun gelişimlerini ölçmek ve onlarla iletişime geçerek tanımaktır. Bu amaçla çeşitli test ve envanterler kullanılır.  Yaz tatilinde yapılan başvurular için rehberlik servisi nöbet sistemi uygulanmaktadır.

Aday Öğretmen ders izlemeleri

Aramıza yeni katılacak olan aday öğretmenlerin mülakatları ve mülakat sonrası ders izlemelerinde idareye destek olunur.

Oryantasyon planlarının yapılması

Aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için okula uyum çalışmaları yapılır. Veliler ile sıkı bir iletişime geçilerek sürecin rahat atlatılması için destek verilir. Ayrıca rehberlik servisi tarafından hazırlanan “Öğrenci Tanıma Formları” velilerin doldurması için öğrenciler aracılığı ile ailelere gönderilir.

Seminerler

Veli seminerleri: Rehber öğretmenlerimiz tarafından her yaş grubunun ihtiyaçlarına göre belirlenmiş konulardan oluşan seminerler plan ve program çerçevesinde velilerimize sunulur. Yıl boyunca hem rehberlik servisi hem de dışarıdan gelen uzmanların davet edildiği seminerler devam etmektedir.

Öğrenci seminerleri: Öğrencilerimizin gelişimsel ihtiyaçlarının fark edilmesi için yaş gelişim özellikleri ve döneme özgü ihtiyaçlarının ele alındığı seminerler hem rehberlik servisi hem dedışarıdan gelen uzmanlarla yıl boyunca devam etmektedir. 

Öğretmen seminerleri: Tüm yıl boyunca ihtiyaca göre belirlenmiş konularda rehberlik servisi seminerler planlamakta, hem rehberlik servisi olarak hem de dışarıdan gelen uzmanlarla seminerler gerçekleştirilmektedir.

Rehberlik Bülteni: Rehberlik Birimimiz sene başında yaptığı planlamaya göre çeşitli konu başlıklarıyla ilgili yazıları velilerimizle paylaşır. Bu konu başlıkları her eğitim-öğretim yılında güncellenmektedir.

LGS süreci (Öğrenci Destek Çalışmaları)

Okulumuzda, 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte LGS'ye hazırlık süreci de takip edilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, bu doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapar.

8. sınıflarda LGS sistemi hakkındaki gelişim ve değişimlerin, doğru ve sistemli bir şekilde öğrencilere ve velilere aktararak, öğrenci ve velilerin bu süreç ile ilgili bilgilenmesi ve bilinçlenmesini sağlar. Öğrencilere yönelik Hedef Belirleme ve Motivasyon konularında sınıf içi çalışmalar yapar. LGS sınavı öncesi öğrencileri motive etmek amacıyla konusunda uzman kişileri okulumuza davet ederek seminerler planlar.

Okulumuzdan önceki yıllarda mezun olan öğrencilerimiz okulumuza davet edilerek 8.sınıf öğrencilerimize sınava hazırlık, sınav süreci vb. gibi yaşantılarıyla ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere sınıflarda paylaşımda bulunurlar.

DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

Özel Güzelbahçe Piri Reis Okullarında öğrencilerimizin eğitiminden tüm öğretmenlerimiz sorumludur. Bununla beraber bu sistemde her öğrencinin, danışmanı olan bir öğretmeni vardır ve her öğretmen öğrencileriyle yaptığı haftalık görüşmelerle öğrencilerini hedeflerine taşır, problemlerini kendilerinin çözmesine katkı sağlar, onların her boyutuyla gelişmelerini destekler. Müdür Yardımcısı ve Psikolojik Danışman, Danışman Öğretmene rehberlik ederek bu sürecin işleyişine yön verir.

AMAÇ: Öğrencinin akademik olarak gelişimini izlerken alışılagelmiş sonuç odaklı bir yöntem yerine, süreci ön plana çıkarmak ve gerekli takibi yaparak gerekli önlemleri alabilmeyi başarmaktır.

Danışman öğretmenlik sisteminde, öğrencilerin yakından izlenmesi ve gerekli destek programının geciktirilmeden verilmesi esas alınmıştır.

Başka bir deyişle Danışman Öğretmen Sistemi, öğrencilerin gelişimlerini daha da yakından takip edebilmek ve en ufak problemlerin bile atlanmaması için uygulanmaktadır. Danışman Öğretmenlik Sistemi, Sınıf Öğretmenliği Sistemi’nden tamamen farklı bir uygulamadır. Sınıf öğretmenliği sisteminde öğretmen, sınıftaki bütün öğrencilerle yeterince ilgilenmekte güçlük çekmektedir. Oysa Danışman Öğretmen Sistemi’nde her öğretmene daha az sayıda öğrenci düşmekte ve öğretmen bu öğrencilerle ders saatleri içinde de dersten sonra da rahatlıkla görüşebilmektedir.

AKADEMİK KOÇLUK SİSTEMİ

Özel Güzelbahçe Piri Reis Okullarında öğrencilerimizin eğitiminden tüm öğretmenlerimiz sorumludur. Bununla beraber bu sistemde 8.sınıflarımızdaki her öğrencinin  akademik koçu vardır ve her akademik koç öğrencileriyle yaptığı haftalık görüşmelerle öğrencilerini hedeflerine taşır, problemlerini kendilerinin çözmesine katkı sağlar, onların her boyutuyla gelişimlerini destekler. Müdür Yardımcısı ve Psikolojik Danışman; Danışman Öğretmene rehberlik ederek bu sürecin işleyişine yön verir.

Öğrenci koçluk sistemi; akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, öğrenci problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunar. Öğretmenlerin öğrencileriyle, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinde pratik ve güçlü bir yol haritası verir.

 

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img