·        guzelbahce@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 236 77 41
    ·     Piri Reis Okulları     ·         ·    

REHBERLİK NEDİR?

Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.

REHBERLİK NE DEĞİLDİR?

Rehberlik ve psikolojik danışma yardımı, bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir. Rehberlik ve psikolojik danışma yardımı ancak karşılıklı bir etkileşim sonucu gerçekleştirilebilir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanın temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kol kanat germek gibi bir anlayış yoktur. Rehberlik anlayışında birey güçlü ve değerli bir varlıktır.

Rehberlik ve psikolojik danışma bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez. Rehberlik ve psikolojik danışma yardımında duygusal süreçler esastır. Rehberlik ve psikolojik danışma, bir bütün olarak bireyin tüm gelişimi ile yakından ilgilenir. Buna göre, sosyal, duygusal, zihinsel ve hatta fiziksel nitelik gösteren her türlü gelişim sorunu, mesleki ve eğitsel sorunlar ve tüm kişisel sorunlar rehberlik ve psikolojik danışmanın yakından ilgilendiği konulardır.

Rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan bütün yöntem ve teknikler, amaç değil sadece araçtırlar.

Rehberlik ve psikolojik danışma her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Rehberlik ve psikolojik danışma yardımında yardım alan bireyin ve ailelerin bu yardımı almaya hazır ve istekli oluşu önemli bir noktadır.

 

Biz Neler Yapıyoruz?

 • Öğrenci ve veli görüşmeleri

Öğrencilerin tanınması, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve doğru yönlendirilmeleri açısından bireysel görüşmeler son derece önemlidir. Bireysel görüşmeler; öğretmen yönlendirmesi, velinin isteği ya da psikolojik danışmanın gerek görmesi durumlarında gerçekleşir.

 • Öğrenci takipleri-gözlemleri (davranış-akademik…)

Öğrencilerimizin gelişim süreçlerinin takibi ve karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla bireysel görüşmelerin yanı sıra her yaş grubunda, grup çalışmaları veya sınıf gözlemleri de yapılmaktadır.

 • Veliye geri dönüşler

Öğrenciler ile yapılan bireysel görüşmeler, öğretmenden alınan bilgiler ve sınıf gözlemleri sonucunda toplanan bilgiler veliler ile paylaşılır. Paylaşımlarda amaç, öğrencilerimizi daha yakından tanımak, aile ile sıkı bir iletişime geçmek ve doğru yönlendirmektir.

 

 • Rehberlik ders saatleri

Sınıf, öğrencilerin sosyal ortamıdır. Sosyal ilişkilerin gelişimi, yardımlaşma, işbirliği gibi toplumsal özelliklerim gelişimi için sınıflarda etkinlikler yapılır. Ayrıca, etkin ders çalışma becerileri, başarıyı engelleyen etmenler ve bunları ortadan kaldırma, zamanı iyi kullanma, plan yapma ve uygulama, motivasyon ve hedef belirleme, sınav kaygısı konularında her yıl program çerçevesinde etkinlikler hazırlanır.

Okulumuzda her hafta Pazartesi günleri rehberlik ders saati uygulaması yapılmaktadır. Bu zaman diliminde, rehber öğretmen tarafından her yaş grubuna uygun olarak hazırlanan etkinlikler sınıf öğretmenleri veya sınıf rehber öğretmenlerine verilir ve etkinliklerin uygulanması sağlanır.

 • Aday Veli ve aday öğrenci görüşmeleri

Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen aday öğrenciler ve velileri ile detaylı görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde amaç, aday öğrencilerin yaş özelliklerine uygun gelişimlerini ölçmek ve onlarla iletişime geçerek tanımaktır. Bu amaçla,  çeşitli test ve envanterler kullanılır.  Yaz tatilinde yapılan başvurular için rehberlik servisi nöbet sistemi uygulanmaktadır.

 • Aday Öğretmen ders izlemeleri

Aramıza yeni katılacak olan aday öğretmenlerin mülakatları ve mülakat sonrası ders izlemelerinde idareye destek olunur.

 • Oryantasyon planlarının yapılması

Aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için okula uyum çalışmaları yapılır. Veliler ile sıkı bir iletişime geçilerek sürecin rahat atlatılması için destek verilir. Ayrıca rehberlik servisi tarafından hazırlanan “Öğrenci Tanıma Formları” velilerin doldurması için öğrenciler aracılığı ile ailelere gönderilir.

 • Seminerler
  • Veli seminerleri: Rehber öğretmenlerimiz tarafından her yaş grubunun ihtiyaçlarına göre belirlenmiş konulardan oluşan seminerler plan ve program çerçevesinde velilerimize sunulur. Yıl boyunca hem rehberlik servisi hem de dışarıdan gelen uzmanların davet edildiği seminerler devam etmektedir.
  • Öğrenci seminerleri: Öğrencilerimizin gelişimsel ihtiyaçlarının fark edilmesi için yaş gelişim özellikleri ve döneme özgü ihtiyaçlarının ele alındığı seminerler hem rehberlik servisi hem de dışarıdan gelen uzmanlarla yıl boyunca devam etmektedir.
  • Öğretmen seminerleri: Haziran ve Ağustos aylarında; tüm yıl ihtiyaca göre belirlenmiş konularda rehberlik servisi ve dışarıdan gelen uzmanlarla seminerler planlanmakta ve gerçekleşmektedir.
 • Aylık rehberlik bülteni

Rehberlik Birimimiz her ay sene başında planlanan konu başlıklarıyla ilgili yazıları web sitemizde paylaşır.Bu konu başlıkları her eğitim-öğretim yılında güncellenmektedir.

 • Oktay Aydın İlgi ve Yetenek Testleri

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Oktay AYDIN tarafından geliştirilen Gelişim ve İlgi Yetenek testleri iki yıldır Piri Reis Okullarında uygulanmaktadır ve bu uygulamayla öğrencilerimizin Yetenek Haritası çıkarılması hedeflenmektedir.

 • İlgi ve Yetenek Testleri: Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen MIT, anaokulundan ortaokula öğrencilerin yetenek, ilgi ve yönelimlerini değerlendirir. Sözel/dil, matematik/mantık, görsel/uzamsal, müzikal/işitsel, sosyal/özedönük, Bedensel/Kinestetik ve Doğa yetenekleri olmak üzere sekiz temel alanda çocukların yetenek ve ilgi düzeylerini ortaya koyan test; okul öncesi, ilkokul, ortaokul kademelerine uygun olarak üç ayrı formda hazırlanmıştır.
   
 • LGS süreci (öğrenci destek çalışmaları)

Okulumuzda, 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte LGS'ye hazırlık süreci de takip edilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, bu doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapar.

8. sınıflarda LGS sistemi hakkındaki gelişim ve değişimlerin, doğru ve sistemli bir şekilde öğrencilere ve velilere aktararak, öğrenci ve velilerin bu süreç ile ilgili bilgilenmesi ve bilinçlenmesini sağlar. Öğrencilere yönelik Hedef Belirleme ve Motivasyon konularında sınıf içi çalışmalar yapar. LGS sınavı öncesi öğrencileri motive etmek amacıyla konusunda uzman kişileri okulumuza davet ederek seminerler planlar.

Okulumuzdan önceki yıllarda mezun olan öğrencilerimiz okulumuza davet edilerek 8.sınıf öğrencilerimize sınava hazırlık, sınav süreci vb. gibi yaşantılarıyla ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere sınıflarda paylaşımda bulunurlar.

©2021 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img