Anaokulu eğitim programımız, Piri Reis ilkokulunda ve ortaokulunda kazandırmayı hedeflediğimiz 21. Yüzyıl becerilerinin temelini oluşturmayı amaçlayan özgün bir eğitim programıdır. Erken yaşta dil eğitiminin önemini bilerek anaokulumuzda başlayan farklılaştırılmış yabancı dil eğitimi ile çok kültürlü bir dünyanın kapıları öğrencilerimize açılmaktadır. Anaokulumuzda Türkçe ve Fransızca eğitim programları birbirlerine paralel şekilde yapılandırılmış olarak yürütülür.

Anaokulumuzda, çocuklarımızın bireysel farklılıkları özenle takip edilerek, onların beceri ve yeteneklerinin, yarış ortamında değil kendi sınırları içinde en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Eğitim programımız birden çok eğitim anlayışının sentezinden oluşmaktadır. Programımız temelini Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği amaç ve kazanımlardan almaktadır. Anaokulumuzda bu amaç ve kazanımları “Proje Tabanlı Öğrenme” yaklaşımının çevresinde konumlandırılır. Piri Reis Anaokullarında proje tabanlı çalışmalar ortak karar verilmiş tema üzerinde yürütülür. Yıl içerisindeki tüm çalışmalar ve uygulamalar bu tema çevresinde planlanır. Proje tabanlı çalışmalarımız, çocuklarımızın tümevarım yöntemiyle parçaların bir bütünü oluşturduğunu keşfettiği, işbirlikli çalışmalar gerçekleştirdiği, zihinsel becerilerini, duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirdiği bir sürecin yaşanmasıdır. Bu süreçte öğretmenlerimiz ve çocuklarımız birlikte öğrenen ve keşfeden taraftır. Sonuçta elde edilen kazanımların ve ürünlerin başarısı ve mutluluğu birlikte yaşanır.

Eğitim programımızı zenginleştiren bir etken de farklı ülkelerde eğitim veren Saint Joseph okullarının yerinde incelenerek başarılı uygulamaların programımıza uyarlanmış olmasıdır. Bu uyarlamaları güçlendirmek için programa kattığımız noktalardan biri de çocuklarımızın bilişsel ve problem çözme becerilerinin gelişiminin desteklenmesidir. Bu doğrultuda anaokulumuzda GEMS çalışmaları, kodlama dersleri ve Mind Lab müfredatı yer almaktadır. GEMS ile çocuklarımızın bilimsel düşünme süreçleri, kodlama ile algoritma oluşturma ve problem çözme becerileri desteklenmektedir. Mind Lab müfredatı ise çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştirirken aynı zamanda oyun ile bu becerileri günlük hayata transfer etmelerini sağlamaktadır. Anaokulunda tohumu atılan bu becerilerle ilgili çalışmalar ilkokul ve ortaokulumuzda da devam etmekte ve öğrencilerimizin hayat başarıları ve akademik hedefleri için onları daha güçlü kılmaktadır.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img