Okulumuz

Özel Piri Reis OkullarıOrion Eğitim Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8 yıllık zorunlu eğitim yasasının yürürlüğe konması sonrası başta Saint Joseph Fransız Lisesi olmak üzere, tüm liselere alt yapı oluşturmak amacı ile kurulmuştur.
 

Orion Eğitim Vakfı kurucuları İclâl Kardıçalı, Esat Kardıçalı, Lucien ArkasAhmet Tükel, Jak KayaFrère Pierre CaporalYann de LansalutHasan Denizkurdu, Hervé Giraud ve Selim Bonfil'dir. 2009 yılında Zerrin İnanç, 2013 yılında Ayşe Güldem Cerit, Çağlayan Kökkılınç, Mehmet Öcal Özbilgin,Neslihan Aksoy, Fevzi DemirDeniz Sipahi ve Aybars Kendir davet edilerek Vakıf Mütevellisi'ne katılmışlardır.


Vakfın amacı Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türk Gençliği'ne eğitim alanında hizmet vermektir. Okullarımız, anasınıfından başlayan yoğun bir Fransızca eğitiminin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenimine de önem vermekte ve anaokulundan başlayarak İngilizce de öğretilmektedir. Dil öğreniminin yanı sıra, ana ders programları doğrultusunda çağdaş bir eğitim vermek hedefimizdir. Amaç sadece bilgi aktarımı değil, iyi insan; okumayı seven, akılcı, bilgili, bilinçli, yaratıcı, duygusal zekâsı gelişmiş, araştıran ve analiz yetisine sahip, kendisi ile barışık bireyler yetiştirmektir. Okullarımızda özellikle yabancı dil öğretiminde dilin kültürü ve yaratılan doğal ortamlarda sunumu önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerinde aktif ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla, araştırma, yorumlama, paylaşma, yaratıcılık ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitim kadromuz Vakıf tarafından düzenlenen değişik formasyonlar ile kendini sürekli yenilemekte, güncelleştirmekte ve hedeflere ulaşmayı sağlamaktadır.


Öğrencilerimizin hem sosyal, hem bilgi düzeylerini geliştirmek için, ders saatleri dışında değişik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler önemsenmektedir.

Orion Eğitim Vakfı imkânları doğrultusunda akademik yönden başarılı ve sanat veya sporda yetenekli öğrencilerine kısmi burs vermektedir. Ayrıca, yine imkânlar doğrultusunda İzmir ve yakın çevresinden öğrencileri katıldığı çeşitli edebiyat, resim, müzik yarışmalarını ve spor etkinliklerini düzenlemekte veya düzenlenmesine destek olmaktadır. Vakfın AB ülkelerindeki okullarla ortak projeler yapma ve "Yaşam Boyunca Eğitim" inancına uygun olarak yetişkinlere yönelik kurslar düzenleme projeleri sürmektedir.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img