·        guzelbahce@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 236 77 41
    ·     Piri Reis Okulları     ·         ·    

Okullarımızda İngilizce öğretimi anaokulunda başlamaktadır. Öğrencilerimizin 4 yaş ve hazırlık sınıflarında iki ders saati olarak öğrenmeye başladıkları ikinci yabancı dil olan İngilizce derslerinde, öncelikli hedefimiz, yeni bir dilin seslerini tanımalarını ve ilgilerini çekerek bu yeni dili sevmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda sınıflarda, konuşma alışkanlığını geliştiren, dil kullanım becerilerine odaklanılan, aktivitelerin önemli olduğu, öğrenci merkezli, öğretmenin kılavuz ve yönetici olduğu, dil bilgisine müdahalede bulunulmayan ve dilin pratik taraflarının önemli olduğu iletişimsel yaklaşım kullanılmaktadır. Bununla beraber dilin doğal öğreniminin önce dinleme ile başladığını daha sonra konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazanıldığını savunan işitsel-dilsel yöntem de kullanılmaktadır.  Şarkılar, oyunlar, rol üstlenme gibi tekniklerin kullanıldığı sınıflarda aynı zamanda teknolojiden de yeterli ölçüde yararlanılmaktadır.

İlkokuldan itibaren üç ders saati olarak işlenen İngilizce dersinin temel hedefi değişmemektedir. İlköğretim birinci sınıfın ilk döneminde sözel olarak devam eden dersimize ikinci dönem yazma da eklenir. Öğretim öğrenci merkezli olarak yapıldığı için ders malzemeleri, öğretim ortamı ve aktiviteler özel olarak öğrenci odaklı üretilir. Bu materyallerin hedef dilin kültürünü yansıtacak ve günlük yaşamda işlevsel olacak şekilde üretilmesine özen gösterilir. Öğretmenin sınıf içerisindeki rolü, öğrencilerin dil öğretim amaçlarına uygun bir şekilde birbirleriyle iletişim kurmalarında yönlendirici olmaktır. Hedef dil, sadece iletişim etkinliklerinde değil, aynı zamanda etkinliklerin açıklanmasında ve ödev verilirken de kullanılır. Dil bilgisi kurallarını öğretmek için ayrıca bir çalışma yapılmaz, yapı ve kurallar etkinlik ve diyalogların içerisinde öğretilir.  

Sınıf içerisinde öğrendikleri yabancı dili, dışarıya da taşıyabilmeleri amacıyla öğrencilerimiz okul içi ve uluslar arası projelere dâhil olurlar. İlkokulumuzda açılan İngilizce Tiyatro Kulübü de yine öğrendikleri yabancı dili pekiştirmeleri için eğlenceli bir aktivitedir.

©2017 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964