·        guzelbahce@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 236 77 41
    ·     Piri Reis Okulları     ·         ·    

Eğitim anlayışımız, Saint Joseph Lisemizin izinde Lasalle eğitim felsefesinin insanı merkeze alan anlayışının, 21. Yüzyıl becerilerini kazandıracak vizyon ve teknoloji ile birleşiminden oluşur. Bu bileşimin özünde önce mutlu bireyler yetiştirme düşüncesi yatar. 
 
Eğitim programımız, mutlu olması için bireylere, öz yönlendirme ve yüksek iletişim becerilerine sahip olma, karşılaştığı problemleri çözebilme, yenilikçi düşünceye sahip olma, farklı kültürleri tanıma ve saygı duyma, yüksek çevre bilincine sahip olma, teknolojiyi fayda zarar ilişkisi içinde dengeli kullanabilme özelliklerini kazandırmayı amaçlar. 
 
Eğitim Programımız
 
Teknoloji ve Eğitim

Teknoloji, insan yaşantısını gün geçtikçe daha güçlü bir şekilde yönlendirmektedir. Bu yolculukta teknolojiyi amaçlar doğrultusunda kullanabilme bir beceri haline gelmektedir. Bu anlayışla okulumuzda teknoloji, eğitim için bir araç olarak konumlandırılmıştır. Teknolojinin öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı bir unsur olduğunu fark etmeleri hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda 2015-2016 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında 5. Sınıflarla pilot olarak BYOD, 1:1 iPad kullanımına başlanmıştır. 5. sınıfta başlayan tablet ile eğitim 8. sınıfa kadar sürmektedir. Bu eğitim ile öğrenme ortamlarını ve yöntemlerini zenginleştirmek, öğrencilerimize teknolojinin etik değerlere uygun ve verimli kullanma becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.Bu amaçla öğrencilerimize yönelik seminerler ve eğitim programları düzenlenmektedir. Tablet ile eğitimin en önemli hedeflerinden biri de 21.yüzyıl becerileri olan bilim okur yazarlığını kazandırmak ve kendi öğrenmesini gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır. 

Teknoloji eğitiminin bir ayağı da kodlama dersleridir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında anaokulumuzda başlayan algoritma oluşturma ve kodlama eğitimi ,2017-2018 eğitim-öğretim yılında tüm ilkokula her hafta periyodik olarak uygulanacaktır.
Bu eğitim ile öğrencilerimizin problem çözme becerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Anasınıfı ve ilkokulda ‘’Mind Lab ‘’ metodu uygulanmaktadır. Bu eğitim metodu  öğrencilerin oyun oynarken düşünce ve yaşam becerilerini uygulamaları için onlara zemin yaratacaktır.
 

©2018 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964