·        guzelbahce@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 236 77 41
    ·     Piri Reis Okulları     ·         ·    

NEDEN FRANSIZCA

Okullarımızda çok yoğun bir Fransızca Eğitim Programı uygulanmaktadır.Erken  yaşta yabancı dil öğretiminin çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunacağını bilerek programımızı şekillendiriyoruz.. Anadil edinimi süresince öğrenilen yabancı dil çocuğun sadece hedef dil becerileri geliştirmesini, sağlamaz aynı zamanda anadilindeki edinim sürecini de hızlandırır. İşte bu sebeple öğrencilerimiz ana sınıfında doğal bir ortamda yabancı dille karşı karşıya gelir.
İşte bu dönemde Fransızca şarkılara, hikayelere maruz kalmak dilin daha rahat öğrenilmesini sağlar. Bu dönemde beyin yeni şekillendiği ve sağ ve sol beyin olgunlaşmadığı için daha doğal şekilde zorlanmadan, çok büyük bir çaba harcamadan öğrenebilir. Daha akıcı kullanabilir.

Öğrendikleri şarkı ve tekerlemeler ile yaptıkları eğlenceli etkinlikler sayesinde Fransızcayı benimsemektedirler. Dil artık öğrenilecek bir hedef olmaktan çıkıp gündelik akışı sürdürmeye yarayan bir araç haline gelir. Fransızca dersleri çeşitli oyun ve şarkıların yanı sıra çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen etkinliklerle gerçekleşir.

İKİNCİ YABANCI DİL İNGİLİZCE
Programımızda Fransızca derslerimizin yanında İngilizce dersleri sayesinde ise öğrencilerimiz, ikinci bir yabancı dili öğrenerek, ilkokula geçmeden dil becerilerini en iyi şekilde geliştirmiş olmaktadırlar. 

Yabancı Dil

Haftalık ders programı içinde sabit olarak yer alan bu zaman dilimlerinde ve diğer çalışmalarda dil bakımından ağırlık Fransızca derslerine verilir. Okulumuzun ilköğretim bölümüne başlayan her öğrencimiz sekiz yıllık temel eğitim süresi boyunca haftada 10 saat Fransızca eğitimi görür. Frankofon kültürünü de süreç içerisinde etkinlikler aracılığıyla öğrenir. Öğrencilerimizin Fransızca düzeyleri, her yıl bağımsız kuruluşlarca yapılan DELF sınavlarıyla ölçülüp uluslararası sertifikalarla belgelendirilir. 
Anaokulundan itibaren İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz, ilköğretimde de sekiz sene boyunca bu dili öğrenmeye devam ederler. Bunun yanı sıra 5. sınıftan başlayarak 4 yıl boyunca da İtalyanca öğrenirler. Ortaöğretimde Saint Joseph Lisesinde eğitimine devam eden öğrenciler Fransızca'nın yanı sıra İtalyanca öğrenimini de sürdürürler.  

Okulumuzda Fransızca
İLKOKUL-ORTAOKUL

İlkokul ve ortaokul kademesinde haftada 10 saat Fransızca dersi görülür. Amacımız çocuklara küçük yaşlarından itibaren Fransız dilini ve kültürünü aktarmaktır. Dersler her sınıf seviyesinde öğrencilerin yaşlarına uygun araç gereçlerle verilmekte, zengin görsel ve işitsel materyallerle öğrenmenin kalıcılığı hedeflenmektedir. 

1. sınıftan 3. sınıfa kadar Fransızca derslerinde ses ve okuma-yazma çalışmaları ile cümle yapısı üzerinde durulur. Sözel ifade çalışmaları okul ortamında ihtiyaç duyulan diyaloglarla yürütülür. Öncelikli amaç, öğrencilerin dili kullanmaktan keyif almalarını sağlamak ve okuma-yazma becerilerini geliştirmektir. 

4. ve 5. sınıf düzeylerinde, iletişimsel dil becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler bu doğrultuda günlük yaşamda karşılarına çıkabilecek konuşmalar üzerinde ilerlerler. Dilbilgisi ve kelime haznesini geliştirici ders programları içerisinde dört temel dil becerisini eşit şekilde geliştirirler. 

6. sınıftan itibaren, öğrencilerimiz Saint Joseph Lisesi’ne hazırlanmak amacıyla, Fransızca fen ve matematik temeliyle tanışmaktadırlar. Amacımız öğrencilerimizi bu terminolojiye hazırlamaktır.
6., 7. ve 8. sınıf Fransızca programları Frankofon kültürü öğelerini yoğun şekilde barındırır. 
 

©2017 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964