·        guzelbahce@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 236 77 41
    ·     Piri Reis Okulları     ·         ·    

Anaokulu eğitim programımız, gelişen dünyaya uyum sağlayan özgün bir eğitim programıdır. Temelde Yabancı dil eğitimi ile çok kültürlü bir dünyanın kapılarını açmayı hedefler. Çocukları tek tek izleyerek ve yaratıcılıklarının gelişimine özel bir ilgi göstererek, onlara kendi kapasite ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için olanaklar yaratır. Eğitim programımız tek bir eğitim yaklaşımını benimsemez. Milli eğitimin amaç ve kazanımları temel alınmıştır. Fakat özellikle Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı, Gems ve Mısır’da Saint Joseph okullarında alınan pedagojik eğitim gibi alternatif eğitim yaklaşımlarının önemli unsurları programa entegre edilmiştir.   

Her sene Güzelbahçe ve Karşıyaka okullarımızın ortak belirlediği bir proje konusu seçilir. Yıl içerisindeki tüm planlamalar ve programlar bu konu ışığında planlanır. Yıllık plan ve programlar öğretmenlerimiz tarafından her yıl yeni konuya göre revize edilir ve öğrencilerimizin entelektüel birikimlerini arttırmak adına seçilen konu ile yeniden şekillenir. Bu şekilde çocukların zihinsel, duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirerek, eğitim sürecine öğretmen kadar aktif katılımı sağlanır. Öğretmenlerimiz kendilerini öğrenme sürecinde çocuklar ile öğrenen ve keşfeden birer birey olarak kabul eder. Sonuçtaki başarı ve mutluluk birlikte yaşanır.

Anaokulumuzda Türkçe ve Fransızca eğitim programları birbirlerine paralel şekilde yapılandırılmış olarak işlenir.

Hedeflerimiz:

  • Çocukların okulla kuracakları ilk etkileşimin olumlu olabilmesi için misafirperver ve okula uyumlarını kolaylaştırıcı bir yaklaşım sunmak. 
  • Fransızca ve İngilizce eğitimiyle çok kültürlü bir dünyanın kapılarını açmak.
  • Öğrencileri ilkokula hazırlamak. 
  • Çocukları tek tek izleyerek ve yaratıcılıklarının gelişimine özel bir ilgi göstererek, onlara kendi kapasite ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için olanaklar yaratmak.

©2018 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964